> COMPANY > Sitemap
13-16, Samjeong-dong, Ojeong-ku, Bucheon-city, Kyunggi-do, Republic of Korea(zip code 421-808)
(TEL) +82-32-675-0081 (FAX) +82-32-674-2893
sgwoo@dongabestech.com
 
13-16, Samjeong-dong, Ojeong-ku, Bucheon-city, Kyunggi-do, Republic of Korea(zip code 421-808)
(TEL) +82-32-674-2891 (FAX) +82-32-674-2893
mibae11@dongabestech.com
 
13-16, Samjeong-dong, Ojeong-ku, Bucheon-city, Kyunggi-do, Republic of Korea(zip code 421-808)
(TEL) +82-32-675-0081 (FAX) +82-32-676-0436
ljsik68@dongabestech.com
 
53 Jangsa-dong, Jongro-ku, Seoul, Republic of Korea
(TEL) +82-2-2268-2385 (FAX) +82-2-2265-5009
kim8021@dongabestech.com
 
Ga-dong 1502/1503ho , Jungang Circulation Complex 1258 Gurobon-dong,
Guro-gu, Seoul , Republic of Korea
(TEL) +82-2-2614-0982 (FAX) +82-2-2615-0981
juna0602@dongabestech.com
 
7-dong 120/121ho, Anyang industry gijajae Circulation Danji 555-9
Hogae-1dong, Anyang Si Dongan-gu, Gyeonggi-Do , Republic of Korea
(TEL) +82-31-479-2201 (FAX) +82-31-479-2203
 
 
580-11, Gwaebeop-dong, Sasang-gu, Busan , Republic of Korea
(TEL) +82-51-325-3565 (FAX) +82-51-326-3566
hjushin@dongabestech.com
 
1631-6, Samsan-dong, Nam-gu, Ulsan, Republic of Korea
(TEL) +82-52-272-0142 (FAX) +82-52-272-0144
yiyoon@dongabestech.com
 
1659 Sangyeok-dong, Buk-gu, Daegu , Republic of Korea
(TEL) +82-53-384-2941 (FAX) +82-53-384-2943
lks8861@dongabestech.com
 
12dong-133ho Incheon Industral Goods Circulating Danji Songnimdong 294,
Dong-gu, Incheon , Republic of Korea
(TEL) +82-32-589-0772 (FAX) +82-32-589-0774
sbs8948@dongabestech.com
 
75, Jingoksandan 2beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Republic of Korea
(TEL) +82-62-941-0790 (FAX) +82-62-941-0791
ljjus2@dongabestech.com
 
Tianjin Dong-A Electronics Co.,Ltd
No.8 Juxing Road, Haihe Industrial Park, Xian Shui Gu, Jin Nan District,
Tianjin China
 
(TEL) +86-22-2852-2045 (FAX) +86-22-2852-2044
owjun5@dongabestech.com